Marcin Wolański
"It is not the critic who counts: not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done better. The credit belongs to the man who is actually in the arena [...]"
2009-11-02

apt-get dla programisty .NET

Ciekawy sposób zarządzania zależnościami w projekcie.

2009-10-31

NHibernate.Validator: Windows Forms i ErrorProvider

Sposób na oznaczanie niewłaściwie wypełnionych pól na formularzu w aplikacji okienkowej.

2009-10-29

NHibernate.Validator i Windows Forms

Kilka słów o tym, w jaki sposób można użyć biblitekę w aplikacji okienkowej.