Poprzednio skonfigurowałem aplikację stworzoną w ASP.NET Core na serwerze nginx z certyfikatem. Pięknie działają przekierowania http://www.example.com na https://example.com, ale umknął mi jeden szczegół.

Mianowicie strona jest dostępna z adresów https://www.example.com oraz https://example.com. Ze względu na SEO nie jest to najlepszym pomysłem. Chciałbym zostawić adres bez www. W tym celu należy w pliku /etc/nginx/sites-available/default dodać następujący fragment:

if ($host ~ '^www\.') {
    return 301 https://example.com$request_uri;
}

Następnie z linii komend należy sprawdzić, czy konfiguracja nginx jest ok i zrestartować serwer:

sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx