Zainstalowałem sobie Visual Studio 2010 Express. Jest kilka narzędzi, które lubię mieć zdefiniowane jako External Tools. Wchodzę zwyczajowo w menu Tools i… nie ma opcji External Tools.

Okazało się, że autorzy nie usunęli tego wielce przydatnego narzędzia, ale je ukryli. Wystarczy włączyć opcję Tools > Settings > Expert Settings i External Tools wrócą na swoje miejsce.

Expert Settings