Marcin Wolański
"It is not the critic who counts: not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done better. The credit belongs to the man who is actually in the arena [...]"

Użytkownicy domenowi w VisualSVN Server

niedziela, 10 października 2010 roku

Korzystałem kiedyś z VisualSVN Server, ale wówczas wystarczała mi autoryzacja Basic, czyli każdy użytkownik ma swoją nazwę i hasło. Rozwiązanie to jest niewygodne, jeśli działamy w ramach domeny Windows. Po co nowa nazwa i hasło użytkownika specjalnie dla Subversion?

VisualSVN Server w darmowej wersji Standard Edition nie udostępnia możliwości zmiany sposobu autoryzacji użytkowników z poziomu konsoli serwera. Trzeba zakupić wersję Enterprise Edition za 950 dolarów. Jako, że nie znalazłem na stronie narzędzia informacji, że modyfikacja serwera jest niezgodna z licencją, postanowiłem spróbować zmusić darmową wersję do autoryzacji użytkowników domenowych.

Ściągnąłem i zainstalowałem najnowszą wersję narzędzia (zachowałem defaultowe ustawienia instalatora).

Aby móc skorzystać z logowania użytkowników domenowych w darmowej wersji VisualSVN Server należy ściągnąć moduł mod_auth_sspi. Archiwum rozpakowujemy do katalogu C:\Program Files\VisualSVN Server\bin. Trzeba jeszcze zmienić konfigurację Apache znajdującą się w pliku C:\Program Files\VisualSVN Server\conf. Deklarujemy załadowanie modułu:

LoadModule sspi_auth_module bin/mod_auth_sspi.so

W tym samym pliku linie:

AuthType Basic
AuthBasicProvider file
AuthUserFile "C:/Repositories/htpasswd"

zastępujemy następującymi:

AuthType SSPI
SSPIAuth On
SSPIAuthoritative On
SSPIDomain NAZWA_DOMENY
SSPIOfferBasic On

Użytkownika o nazwie NAZWA_DOMENY\uzytkownik można dodać zarówno z poziomu konsoli VisualSVN Server, jak i edytując plik C:\Repositories\authz.

z tagami narzędzia

blog comments powered by Disqus