Korzystałem kiedyś z VisualSVN Server, ale wówczas wystarczała mi autoryzacja Basic, czyli każdy użytkownik ma swoją nazwę i hasło. Rozwiązanie to jest niewygodne, jeśli działamy w ramach domeny Windows. Po co nowa nazwa i hasło użytkownika specjalnie dla Subversion?

VisualSVN Server w darmowej wersji Standard Edition nie udostępnia możliwości zmiany sposobu autoryzacji użytkowników z poziomu konsoli serwera. Trzeba zakupić wersję Enterprise Edition za 950 dolarów. Jako, że nie znalazłem na stronie narzędzia informacji, że modyfikacja serwera jest niezgodna z licencją, postanowiłem spróbować zmusić darmową wersję do autoryzacji użytkowników domenowych.

Ściągnąłem i zainstalowałem najnowszą wersję narzędzia (zachowałem defaultowe ustawienia instalatora).

Aby móc skorzystać z logowania użytkowników domenowych w darmowej wersji VisualSVN Server należy ściągnąć moduł mod_auth_sspi. Archiwum rozpakowujemy do katalogu C:\Program Files\VisualSVN Server\bin. Trzeba jeszcze zmienić konfigurację Apache znajdującą się w pliku C:\Program Files\VisualSVN Server\conf. Deklarujemy załadowanie modułu:

LoadModule sspi_auth_module bin/mod_auth_sspi.so

W tym samym pliku linie:

AuthType Basic
AuthBasicProvider file
AuthUserFile "C:/Repositories/htpasswd"

zastępujemy następującymi:

AuthType SSPI
SSPIAuth On
SSPIAuthoritative On
SSPIDomain NAZWA_DOMENY
SSPIOfferBasic On

Użytkownika o nazwie NAZWA_DOMENY\uzytkownik można dodać zarówno z poziomu konsoli VisualSVN Server, jak i edytując plik C:\Repositories\authz.