Może czasem się zdarzyć, że chcemy użyć NHibernate, jednak aplikacja korzysta z jakiegoś frameworka, który ma już swoją definicję połączenia z bazą danych. Po co więc w NHibernate ponownie konfigurować to samo połączenie, skoro można wykorzystać już istniejące?

Rozszerzamy klasę DriverConnectionProvider i w przeciążonej metodzie GetConnection zwracamy połączenie pobrane z jakiegoś zewnętrznego mechanizmu:

class MyDriverConnectionProvider
  : NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider 
{
  public override IDbConnection GetConnection()
  {
    return MyExternalFramework.GetConnection();
  }
}

Wystarczy teraz odpowiednio skonfigurować NHibernate:

var configuration = Fluently.Configure()
  .Database(
    OracleClientConfiguration
    .Oracle10
    .Provider("My.Library.MyDriverConnectionProvider, My.Library")
    .ConnectionString(cs =>
      cs.Instance("my_instance"))
       .ProxyFactoryFactory(@"NHibernate.ByteCode.Castlei
        .ProxyFactoryFactory, NHibernate.ByteCode.Castle")
  )
  .Mappings(m => m.FluentMappings.AddFromAssemblyOf<MyClassMap>())
  .BuildConfiguration();

Niestety definicja ConnectionString jest niezbędna. Inaczej dostaniemy wyjątek z informacją, że nasza konfiguracja jest niekompletna i brakuje właśnie connection stringa.